Ur ett demokratiperspektiv är det viktigt att det civila samhället blir bättre på att nå ut till och inkludera personer som i dag står utanför föreningar, organisationer och nätverk. Ett samhälle där individer eller grupper trakasseras, diskrimineras eller på annat sätt kränks står i motsats till ett inkluderande samhälle och försämrar samhällets förutsättningar för en god och jämlik hälsa i befolkningen. Även att bli utsatt för våld eller hot om våld utgör ett samhällsproblem och bidrar till otrygghet och ohälsa. De beslutade kärnindikatorerna för målområde 7 är Valdeltagande i allmänna val, Tillit till samhällets institutioner, Tillit till andra, Utsatt för kränkande behandling eller bemötande och Utsatt för våld eller hot om våld.

Tillgängliga indikatorer idag

Planerade indikatorer

  • Tillit till samhällets institutioner
  • Valdeltagande

Ta fram egen statistik

Folkhälsomyndigheten har två webbaserade verktyg där du själv kan ta fram statistik över hälsoutfall och hälsans bestämningsfaktorer.