Tidigare årsrapporter

Här hittar du tidigare årsrapporter för folkhälsans utveckling.

Välj år

 • Folkhälsans utveckling – årsrapport 2020

  Utgivningsår 2020 Författare Folkhälsomyndigheten

  Årets rapport visar att vissa skillnader mellan olika grupper till och med ökar över tid. Det gäller bland annat återstående medellivslängd och dödlighet…

 • Folkhälsans utveckling – årsrapport 2019

  Utgivningsår 2019 Författare Folkhälsomyndigheten

  Det övergripande folkhälsomålet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och att de påverkbara hälsoklyftorna…

 • Folkhälsans utveckling – årsrapport 2018

  Utgivningsår 2018 Författare Folkhälsomyndigheten

  Folkhälsans utveckling årsrapport 2018 ger en övergripande nulägesbeskrivning av folkhälsan och dess bestämningsfaktorer i Sverige. Rapporten stödjer…

 • Folkhälsans utveckling - årsrapport 2017

  Utgivningsår 2017 Författare Folkhälsomyndigheten

  Rapporten synliggör skillnader i hälsa, levnadsvanor och livsvillkor och stödjer därmed arbetet för en jämlik hälsa. Den ger en övergripande nulägesbeskrivning…

Gå till toppen av sidan