Förebyggande arbete inom området spel om pengar

Lyssna

Spelproblem går att förebygga. Det förebyggande arbetet mot spelproblem bör kombinera åtgärder på olika nivåer och arenor. Framgångsrik spelprevention stärker skyddsfaktorer och minskar riskfaktorer.

I Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd hittar du information om spelproblem och vägledning för ett kunskapsbaserat och kvalitetssäkrat förebyggande arbete.

Kunskapsstödet hittar du på vår webbplats spelprevention.se.