I Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd hittar du kunskap om spelproblem och vägledning för ett kunskapsbaserat och kvalitetssäkrat förebyggande arbete. Kunskapsstödet hittar du på vår webbplats spelprevention.se.