Förebyggande arbete inom alkoholområdet

Lyssna

Målet med Sveriges alkoholpolitik är att förebygga ohälsa som orsakas av alkoholkonsumtion. Det handlar bland annat om att ge stöd så att ingen tar skada där alkohol säljs eller serveras. Det är också viktigt att alkoholprodukter tillverkas och säljs på ett sådant sätt att de endast används utifrån sitt syfte.

Folkhälsomyndighetens har i uppdrag att sprida kunskap och stöd på nationell, regional och lokal nivå. Vi bidrar till att kommuner, länsstyrelser och verksamhetsutövare har kunskap om hur ett långsiktigt, systematiskt och kvalitetssäkrat förebyggande arbete kan utföras.

Att hålla barn och unga borta från alkohol är en viktig del i regeringens alkoholpolitik. Det långsiktiga folkhälsopolitiska målet om en jämlik hälsa i befolkningen gäller även för alkoholrelaterade skador.

Alkohollinjen

Alkohollinjen.se är en stödlinje för dig som funderar över dina egna alkoholvanor eller som påverkas av någon annans alkoholvanor.

Se filmen "Vad ska du dricka när du blir stor?"

Publikation

  • Motiverande samtal (MI-sticka) – Levnadsvanor och hälsa

    Publicerad:

    Kort guide till motiverande samtal, MI. Den tar upp exempel på frågor och guidar personalen genom samtalet. Vänder sig till personal inom vården som använder motiverande samtal, MI, för att hjälpa patienter…