Teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat

Lyssna

Alkoholhaltiga varor som inte är alkoholdryck eller läkemedel klassas som teknisk sprit eller alkoholhaltiga preparat och omfattas av bestämmelser i alkohollagstiftningen. Här kan du hitta information om vilka bestämmelser som gäller för dig som bedriver handel med denna typ av varor.

Alkoholhaltiga varor som inte är alkoholdryck eller läkemedel klassas som teknisk sprit eller alkoholhaltiga preparat. Dessa varor används inom många skilda områden och bidrar till en rad samhällsnyttiga effekter, men eftersom de innehåller alkohol finns en risk att de används för fel ändamål, till exempel i berusningssyfte. Du som handlar med teknisk sprit eller alkoholhaltiga preparat omfattas därför av bestämmelser i alkohollagstiftningen, som syftar till att förebygga de skador som alkohol kan orsaka.

Avsikten med bestämmelserna som reglerar handeln med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat är att förhindra att dessa varor förtärs av misstag, används i berusningssyfte eller i övrigt konsumeras som substitut för alkoholdrycker.

Dekoration

Regler för dig som handlar med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat

Handeln med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat regleras huvudsakligen genom

Dekoration

Relaterade publikationer

Läs mer

På våra webbsidor kan du läsa mer om vilka krav som gäller för:

Du kan ansöka om dispens

Det finns möjlighet att ansöka om dispens från bestämmelserna i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:63) om teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat. Vi gör då en bedömning av om det finns särskilda skäl att frångå bestämmelserna i det enskilda fallet. En dispens kan utfärdas tillsvidare eller för en viss tid, och kan återkallas om förhållandena kräver det.

Formulär för ansökan om dispens (PDF, 152 kB)

Du har alltid en skyldighet att känna till vad som gäller enligt lag

Informationen på den här webbsidan är enbart tänkt att fungera som en hjälp för dig, och ersätter inte det som står i lagen. Det kan också finnas andra lagar eller andra myndigheters föreskrifter som du måste känna till. Folkhälsomyndigheten uppdaterar kontinuerligt innehållet men vi kan inte garantera att informationen på sidan alltid är helt aktuell.