Örtprodukter för rökning

Lyssna

Örtprodukter för rökning regleras i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Denna lagstiftning reglerar bland annat rapportering av ingredienser, märkningskrav och rökfria miljöer.

Syftet med lagstiftningen av örtprodukter för rökning

Syftet med lagstiftningen av örtprodukter för rökning är att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av örtprodukter för rökning samt utsläpp från dessa produkter.

Vad är en örtprodukt för rökning?

En örtprodukt för rökning är en produkt som är baserad på växter, örter eller frukter, som inte innehåller tobak och som kan förbrukas via förbränning.

Produkter som inte är örtprodukter för rökning

Följande produkter anses inte vara örtprodukter för rökning enligt lagen om tobak och liknande produkter:

  • Örtprodukter för rökning som är klassificerad som narkotika eller hälsofarlig vara. Sådana produkter omfattas av narkotikastrafflagen eller lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor.
  • Hexahydrocannabinol (HHC) omfattas av narkotikalagstiftningen.

Läkemedelsverket skriver att:

  • Tetrahydrocannabinol (THC) omfattas av narkotikalagstiftningen.

Cannabidiol – CBD (lakemedelsverket.se)

Rökfria miljöer

I Sverige är det förbjudet att röka örtprodukter i vissa inom- och utomhusmiljöer, så kallade rökfria miljöer.

Vägledning för tillsyn över rökfria miljöer

Om reglerna inte följs

Endast örtprodukter för rökning som uppfyller lagkraven får tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden. En tillsynsmyndighet kan meddela de förelägganden och förbud som krävs för att reglerna ska följas. I beslut om föreläggande eller förbud får vite sättas ut.

Marknadskontroll

Som marknadskontrollmyndighet utövar vi även marknadskontroll över örtprodukter för rökning.

De bestämmelser som den här informationen bygger på

Du har alltid en skyldighet att känna till vad som gäller enligt lag. Informationen på den här webbsidan är enbart tänkt att fungera som en hjälp för dig, och ersätter inte det som står i lagen. Det kan också finnas andra lagar eller andra myndigheters föreskrifter som du måste känna till. Folkhälsomyndigheten uppdaterar kontinuerligt innehållet men vi kan inte garantera att informationen på sidan alltid är helt aktuell.