Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Lyssna

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare regleras i lagen om tobak och liknande produkter. Denna lagstiftning reglerar bland annat produktanmälan, årlig rapportering, produkt- och märkningskrav samt försäljning och marknadsföring av e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

Vad är en e-cigarett och en påfyllningsbehållare?

En elektronisk cigarett eller e-cigarett är en produkt som kan användas för konsumtion av nikotinånga via ett munstycke, eller beståndsdel av den produkten, inbegripet en patron, en tank och anordningen utan patron eller tank.

En påfyllningsbehållare är en behållare som innehåller vätska som innehåller nikotin och som kan användas för att fylla på en e-cigarett.

E-cigarett och en påfyllningsbehållare saluförs under olika namn som exempelvis ecigg, e-cigg, el cigg, el-cigg, el-cigarett, elcigarett, e-juice, e-vätska, vape och vejp.

Produkter som inte är e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Följande produkter anses inte vara e-cigaretter och påfyllningsbehållare enligt lagen om tobak och liknande produkter:

  • E-cigaretter och påfyllningsbehållare som är klassificerad som narkotika eller hälsofarlig vara. Sådana produkter omfattas av narkotikastrafflagen eller lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor.
    • Hexahydrocannabinol (HHC) omfattas av narkotikalagstiftningen.
  • Läkemedel eller medicintekniska produkter som omfattas av läkemedelslagen eller lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska produkter.

Läkemedelsverket skriver att:

  • Cannabidiol (CBD) omfattas av läkemedelslagstiftningen.
  • Tetrahydrocannabinol (THC) omfattas av narkotikalagstiftningen.

Cannabidiol – CBD (lakemedelsverket.se)

Marknadskontroll och tillsyn över e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Endast e-cigaretter och påfyllningsbehållare som uppfyller kraven i lagen om tobak och liknande produkter får tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden. Detta gäller även e-cigaretter och påfyllningsbehållare som förs in på unionsmarknaden och som är avsedd att övergå till fri omsättning. Därtill ska försäljning av dessa produkter till konsumenter följa lagstiftningen.

En marknadskontroll- eller tillsynsmyndighet kan meddela de förelägganden och förbud som krävs för att reglerna ska följas. I beslut om föreläggande eller förbud får vite sättas ut.

De bestämmelser som den här informationen bygger på