Regler

De bestämmelser som den här informationen bygger på finns i lagen och förordningen om tobak och liknande produkter samt våra föreskrifter.

Du kan bland annat läsa om regler för ingredienser i e-vätska, avgifter samt gränsöverskridande distansförsäljning. Här finns också den publicerade listan över vilka e-cigaretter och påfyllningsbehållare som är rapporterade att tillhandahållas på den svenska marknaden:

Offentliggjorda produktanmälningar av e-cigaretter