Tobak

Lyssna

Tobaksvaror regleras i lagen om tobak och liknande produkter. Denna lagstiftning reglerar bland annat rapportering av ingredienser, årlig rapportering, produkt- och märkningskrav samt försäljning och marknadsföring av tobaksvaror.

Produkter som inte är tobaksvaror

Följande produkter anses inte vara tobaksvaror enligt lagen om tobak och liknande produkter:

  • Tobaksvaror som är klassificerad som narkotika eller hälsofarlig vara. Sådana produkter omfattas av narkotikastrafflagen eller lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Marknadskontroll och tillsyn över tobaksvaror

Endast tobaksvaror som uppfyller kraven i lagen om tobak och liknande produkter får tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden. Detta gäller även tobaksvaror som förs in på unionsmarknaden och som är avsedd att övergå till fri omsättning. Därtill ska försäljning av dessa produkter till konsumenter följa lagstiftningen.

En marknadskontroll- eller tillsynsmyndighet kan meddela de förelägganden och förbud som krävs för att reglerna ska följas. I beslut om föreläggande eller förbud får vite sättas ut.

De bestämmelser som den här informationen bygger på