Tobak

Lyssna

Tobaksvaror regleras i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Denna lagstiftning reglerar bland annat rapportering av ingredienser, årlig rapportering, produkt- och märkningskrav samt försäljning och marknadsföring av tobaksvaror.

Syftet med lagstiftningen av tobaksvaror

Syftet med lagstiftningen av tobaksvaror är att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak samt exponering för rök från tobak.

Produkter som inte är tobaksvaror

Följande produkter anses inte vara tobaksvaror enligt lagen om tobak och liknande produkter:

  • Tobaksvaror som är klassificerad som narkotika eller hälsofarlig vara. Sådana produkter omfattas av narkotikastrafflagen eller lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Rökfria miljöer

I Sverige är det förbjudet att såväl röka tobak som att använda tobak genom inhalering efter förångning eller annan upphettning i vissa inom- och utomhusmiljöer, så kallade rökfria miljöer.

Mer om rökfria miljöer med stöd i lagen

Om reglerna inte följs

Endast tobaksvaror som uppfyller lagkraven får tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden. Även försäljningen av dessa produkter ska följa lagstiftningen. För att reglerna ska följas kan en tillsynsmyndighet meddela föreläggande, förbud eller varning. I beslut om föreläggande eller förbud får vite sättas ut.

Marknadskontroll

Som marknadskontrollmyndighet utövar vi även marknadskontroll över tobaksvaror.

De bestämmelser som den här informationen bygger på

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter (riksdagen.se)

Förordning (2019:223) om tobak och liknande produkter (riksdagen.se)

Narkotikastrafflag (1968:64) (riksdagen.se)

Lag (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor (riksdagen.se)

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare HSLF-FS 2019:20

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om säkerhetsmärkning på styckförpackningar med tobaksvaror HSLF-FS 2019:4

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om verkställighet för bestämmelserna om avgifter för tobaksprodukter HSLF-FS 2018:5

Konsoliderad version av HSLF-FS 2016:46 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om utformning av hälsovarningar och hälsovarningars placering på förpackning av tobaksvaror

Konsoliderad version av HSLF-FS 2016:45 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om rapportering av ingredienser i tobaksvaror, årlig rapportering om marknadsundersökningar m.m. och utökad rapporteringsskyldighet samt anmälan och rapportering av nya tobaksvaror

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om gränsvärden och mätmetoder av tjära, nikotin och kolmonoxid samt krav för laboratorier vid verifiering av mätningar HSLF-FS 2016:43

Konsoliderad version av HSLF-FS 2016:42 Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om karaktäristisk smak i cigaretter, rulltobak och dess delar samt tillsatser i vissa tobaksvaror

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om kontrollköp av folköl och tobaksvaror FoHMFS 2015:1