Tobak

Lyssna

Tobaksvaror regleras i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Denna lagstiftning reglerar bland annat rapportering av ingredienser, årlig rapportering, produkt- och märkningskrav samt försäljning och marknadsföring av tobaksvaror.

Syftet med lagstiftningen av tobaksvaror

Syftet med lagstiftningen av tobaksvaror är att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak samt exponering för rök från tobak.

Produkter som inte är tobaksvaror

Följande produkter anses inte vara tobaksvaror enligt lagen om tobak och liknande produkter:

  • Tobaksvaror som är klassificerad som narkotika eller hälsofarlig vara. Sådana produkter omfattas av narkotikastrafflagen eller lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Rökfria miljöer

I Sverige är det förbjudet att såväl röka tobak som att använda tobak genom inhalering efter förångning eller annan upphettning i vissa inom- och utomhusmiljöer, så kallade rökfria miljöer.

Mer om rökfria miljöer med stöd i lagen

Om reglerna inte följs

Endast tobaksvaror som uppfyller lagkraven får tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden. Även försäljningen av dessa produkter ska följa lagstiftningen. För att reglerna ska följas kan en tillsynsmyndighet meddela föreläggande, förbud eller varning. I beslut om föreläggande eller förbud får vite sättas ut.

Marknadskontroll

Som marknadskontrollmyndighet utövar vi även marknadskontroll över tobaksvaror.

De bestämmelser som den här informationen bygger på