Regler

De bestämmelser som den här informationen bygger på finns i lagen och förordningen om tobak och liknande produkter samt våra föreskrifter.

Du kan bland annat läsa om regler för spårbarhet och säkerhetsmärkning, hälsovarningar, avgifter samt gränsöverskridande distansförsäljning. Här finns också den publicerade listan över vilka tobaksvaror som är rapporterade att tillhandahållas på den svenska marknaden.

Offentliggjorda rapporter om tobaksvaror