Regeringen har beslutat om propositionen Hårdare regler för nya nikotinprodukter (prop. 2021/22:200) som innehåller förslag till reglering av tobaksfria nikotinprodukter. Riksdagen planerar att debattera och besluta detta förslag den 21 juni 2022. Om förslaget går igenom i riksdagen innebär det att tobaksfria nikotinprodukter kommer att regleras från och med den 1 augusti 2022.

Ytterligare information om bestämmelserna i denna reglering kommer efter att lagen har beslutats och inför lagens ikraftträdande.

Läs mer

Information om propositionen Hårdare regler för nya nikotinprodukter och lagstiftningskedjan (regeringen.se)