Tobaksfria nikotinprodukter

Lyssna

Tobaksfria nikotinprodukter regleras i lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om produktanmälan, produktkrav, försäljning och marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter.

Vad är en tobaksfri nikotinprodukt?

En tobaksfri nikotinprodukt är en produkt utan tobak som innehåller nikotin för konsumtion.

Tobaksfria nikotinprodukter saluförs under olika namn som exempelvis nikotinportioner utan tobak, nikotinpåsar och vitt snus.

Produkter som inte är tobaksfria nikotinprodukter

Följande produkter anses inte vara tobaksfria nikotinprodukter enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter:

  • Nikotinhaltiga produkter som inte är avsedda för konsumtion.
  • Tobaksvaror, örtprodukter för rökning samt elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Dessa produkter omfattas av reglerna i lagen om tobak och liknande produkter.
  • Tobaksfria nikotinprodukter som är klassificerade som narkotika eller som hälsofarlig vara. Sådana produkter omfattas av narkotikastrafflagen eller lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor.
    • Hexahydrocannabinol (HHC) omfattas av narkotikalagstiftningen.
  • Läkemedel eller medicintekniska produkter som omfattas av läkemedelslagen eller lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska produkter.

Läkemedelsverket skriver att:

  • Cannabidiol (CBD) omfattas av läkemedelslagstiftningen.
  • Tetrahydrocannabinol (THC) omfattas av narkotikalagstiftningen.

Cannabidiol – CBD (lakemedelsverket.se)

Tillsyn över tobaksfria nikotinprodukter

Endast tobaksfria nikotinprodukter som uppfyller kraven i lagen om tobaksfria nikotinprodukter får tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden. Även försäljning av dessa produkter till konsumenter ska följa lagstiftningen.

En tillsynsmyndighet kan meddela de förelägganden och förbud som krävs för att reglerna ska följas. I beslut om föreläggande eller förbud får vite sättas ut.

De bestämmelser som informationen bygger på