Informationsmaterial för näringsidkare och personal

Kontrollköp informationsfilmKontrollköp och åldersgräns (informationsfilm)
Filmen Kontrollköp och åldersgräns är informationsmaterial som kan användas vid information till kontrollköpare. Den finns även i textad version.

WebbtesterWebbtester
Nu finns tre stycken webbtester som är till för näringsidkare och personal. Två stycken är kunskapstester om folköl respektive tobak och det tredje är ett ålderstest som syftar till att uppmärksamma hur svårt det är att bedöma ålder och hur viktigt det är med ålderskontroll. Använd gärna testerna i kombination med broschyrerna nedan.

Testerna hittar du här.

KontrollköpKontrollköp
I broschyren om Kontrollköp har vi samlat information till dig som säljer folköl eller tobak till konsumenter och du får svar på; Vad är ett kontrollköp? Hur går ett kontrollköp till? Vem har ansvaret för att åldersgränsen följs?

Informationsbrev om kontrollköp till näringsidkareInformationsbrev om kontrollköp till näringsidkare
Det här informationsbrevet är riktat till näringsidkare som säljer folköl, tobak och receptfria läkemedel. Här kan man läsa om vad kontrollköp är och att kommunen kan komma att genomföra denna form av tillsyn. Brevet är framtaget i samarbete mellan Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket.

Dekaler om 18-års gräns

bild på dekalen18-års dekaler
Dekal för 18-årsgräns vid köp av tobak, 70 mm i diameter. Dekaler för 18-årsgräns, kan endast beställas av kommunerna som i sin tur distribuerar dekalerna till handeln.
Bild av dekal Rätt ålderRätt ålder? Ålderssticka
Ålderssticka för att underlätta legitimationskontroll, dekal 30x102 mm. Dekal att fästa vid kassan för att underlätta legitimationskontroll.

Blanketter och mallar för näringsidkare

Här finns exempel på hur ett egenkontrollprogram kan se ut. Mallarna går att anpassa efter eget behov.

Egenkontrollprogram av tobaksförsäljning

I och med att tobakslagen ändrades den 20 maj 2016 har Folkhälsomyndigheten tillsvidare tagit bort egenkontrollprogrammet för tobak från webbplatsen. Detta eftersom programmet innehöll hänvisningar till den gamla lagstiftningen. Myndigheten kan för närvarande inte ge mer information om huruvida ett eventuellt uppdaterat egenkontrollprogram kommer att finnas tillgängligt i framtiden. Vänligen notera att du som näringsidkare fortfarande ansvarar för att du har ett lämpligt egenkontrollprogram som kan användas för att se till att bestämmelserna i tobakslagen (1993:581) följs i din verksamhet.

Stödmaterial för kommuner

Allt stödmaterial går att anpassa efter eget behov. Materialet nedan är endast förslag på hur innehållet i de olika dokumenten kan se ut och ett stöd för egen utveckling av materialet.

Informationsutskick om kontrollköp (mall) (Word-dokument, 194 kB)

Checklista för information och instruktion till kontrollköparen (Word-dokument, 115 kB)

Protokoll för kontrollköp av folköl och tobaksvaror (Word-dokument, 246 kB)

Underrättelse till näringsidkare om genomfört kontrollköp (Word-dokument, 201 kB)

Stöd för dialogen (Word-dokument, 204 kB)

Utbildningsmaterial

Pdf-version av Kontrollköpsguiden för utskrift (PDF, 255 kB)

Utbildning inom kontrollköp av folköl och tobaksvaror (PDF, 4 MB)