Lagar och regler inom ANDTS

Lyssna

Här har vi samlat bestämmelser samt vägledande rättspraxis inom våra ansvarsområden om alkohol, narkotika, hälsofarliga varor, dopning, tobak och liknande produkter samt spel om pengar. Det kan också finnas andra lagar eller andra myndigheters föreskrifter som är tillämpliga.

Folkhälsomyndigheten arbetar tillsammans med andra myndigheter och verksamhetsutövare i tillämpningen av dessa bestämmelser.

Alkohol

Regler om alkohol

Narkotika och hälsofarliga varor

Regler om narkotika och hälsofarliga varor

Dopning

Lagar inom dopning

Tobak och liknande produkter

Regler om tobak och liknande produkter

Spel om pengar

Läs mer om spelreglering på spelprevention.se