Tillsyn och tillsynsvägledning

Lyssna

Folkhälsomyndigheten utövar tillsyn och ger tillsynsvägledning på nationell nivå inom tillsynsområdena alkohol, hälsofarliga varor och substanser under utredning, miljöhälsa och hälsoskydd samt tobak. Här finns en sammanställning över myndighetens ansvar inom tillsynsområdet samt länkar till information om klassificering och utredning av missbrukssubstanser.

Alkoholtillsyn – handel, tillverkning och servering

Hälsofarliga varor och substanser under utredning

Miljöhälsa och hälsoskydd

Tillsynsvägledning till kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder samt länsstyrelsen när det gäller miljöbalkens regler om hälsoskydd för inomhusmiljö, hygien och objektburen smitta.

Tobakstillsyn – handel, ingredienser och rökfria miljöer

Tillsynsvägledning till kommuner och länsstyrelser

Vägledning om lagstiftning kring tobak