Covid-19

Information till miljö- och hälsoskyddsnämnder om covid-19

Alkoholtillsyn – handel, tillverkning och servering

Hälsofarliga varor och substanser under utredning

Miljöhälsa och hälsoskydd

Tillsynsvägledning till kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder samt länsstyrelsen när det gäller miljöbalkens regler om hälsoskydd för inomhusmiljö, hygien och objektburen smitta. Miljöhälsa och hälsoskydd

Tobakstillsyn – handel, ingredienser och rökfria miljöer

Vägledning om lagstiftning kring tobak