Tillsyn och tillsynsvägledning

Folkhälsomyndigheten utövar tillsyn och ger tillsynsvägledning på nationell nivå inom tillsynsområdena alkohol, hälsofarliga varor och substanser under utredning, miljöhälsa och hälsoskydd samt tobak. Här finns en sammanställning över myndighetens ansvar inom tillsynsområdet samt länkar till information om klassificering och utredning av missbrukssubstanser.

Kontakt

E-post till Alkoholtillsyn
Svar på frågor om till­verkning av alkohol och alkohol­drycker, handel med teknisk sprit och alkohol­haltiga preparat, serverings­frågor och kunskaps­provet i alkohol­lagen.

Kontakt

E-post till Servering
Svarar på frågor om:

Inrapportering av restaurangrapporter
Alkoholregistret (tidigare Tillståndsregistret) för tillståndshavare av stadigvarande serveringstillstånd
Registerutdrag ur alkoholregistret
Support på alkoholregistret för kommunala alkoholhandläggare.

Kontakt

E-post till Nya psykoaktiva substanser
För frågor om klassificering av narkotika och hälsofarliga varor samt tillstånd hälsofarliga varor.

Frågor om hälsoskydd

Folkhälsomyndigheten ger tillsynsvägledning enligt Miljöbalkens hälso­skydds­regler.
Kontakta oss som jobbar med hälsoskydd

Tillsyns- och marknadskontrollplan

Årlig plan för den tillsyn och marknadskontroll som vi avser att genomföra under året.

Tillsyns- och marknadskontrollplan 2020

Gå till toppen av sidan