Folkhälsomyndigheten genomförde studien för att öka kunskapen om spelande och de samband som finns mellan människors livsvillkor, spel om pengar och hälsa. Studien handlar främst om spel om pengar och om relationen mellan unga och deras föräldrar/vårdnadshavare. Men den inkluderar även frågor om

  • alkohol
  • dataspelande
  • hälsa
  • sysselsättning (t.ex. skola och arbete)
  • ekonomi.

Urval och metod

Undersökningen gick ut till 20 000 personer som valdes ut slumpmässigt från Registret över totalbefolkningen (RTB), ett register som SCB ansvarar för. Hälften av urvalet var unga i åldern 16–19 år och hälften var föräldrar/vårdnadshavare med barn i den åldern. Av dessa var 5 000 föräldrar och 5 000 unga matchade, dvs. urvalet gjordes från samma familj. Det gör det möjligt för oss att koppla ihop svaren från föräldrar och deras barn.

Resultatet kommer att presenteras på den här webbsidan, under fliken Swelogs 2021 och på kunskapswebben spelprevention.se under 2022 och 2023.

Första resultaten

Resultaten visar att 3 procent av alla 16–19-åringar hade ett problemspelande och 7 procent hade någon grad av spelproblem. Bland 16–19-åringarna hade 4 procent viss risk för spelproblem, 2 procent förhöjd risk och 1 procent spelproblem (PGSI 8+). Killar låg högre än tjejer i båda ålderskategorierna för någon grad av spelproblem och problemspelande.

Tio procent av 16–17-åringarna och 18 procent av 18–19-åringarna uppgav att de hade en närstående med spelproblem (tabell 12). Två procent av 16–19-åringarna uppgav att de hade en förälder/vårdnadshavare med spelproblem, och häften av dessa bodde helt eller delvis med den föräldern.

Totalt hade 78 procent sett spelreklam senaste veckan, 46 procent flera gånger och 32 procent någon gång. Det var ingen skillnad mellan killar och tjejer, eller mellan de som fyllt 18 år och inte. 6 procent upplevde att spelreklamen fått dem att spela eller spela för mer pengar än de hade tänkt sig. Bland unga som hade ett problemspelande uppgav däremot hela 51 procent att spelreklamen påverkat dem.

Häften av alla unga uppgav att de fått vara med när vuxna spelat om pengar. Det rör sig t.ex. om att ha fått ta ut resultat till tips, rätta bingobrickor, skrapa vuxnas lotter, eller titta på när vuxna spelar kort om pengar. Här fanns inga skillnader mellan de som fyllt 18 år och de som inte fyllt 18 år.

Läs mer