Betydelsen av ökad samverkan inom socialtjänsten

Örebro universitet.

Projektet undersöker vad en ökad samverkan inom socialtjänsten innebär för barn och familjer. Barn och föräldrar intervjuas i några kommuner där insatser görs för att öka samverkan mellan barn- och vuxenvård inom socialtjänsten. Inom projektet ska en metod för kvalitetsuppföljning av insatser för barn och familjer även utvecklas.

Information

Projektnamn

Betydelsen för barn och familjer av ökad samverkan

Kontaktperson

Charli Eriksson
Projektledare/vetenskaplig part

Gå till toppen av sidan