Betydelsen av ökad samverkan inom socialtjänsten

Lyssna

Örebro universitet.

Projektet undersöker vad en ökad samverkan inom socialtjänsten innebär för barn och familjer. Barn och föräldrar intervjuas i några kommuner där insatser görs för att öka samverkan mellan barn- och vuxenvård inom socialtjänsten. Inom projektet ska en metod för kvalitetsuppföljning av insatser för barn och familjer även utvecklas.