Läs om de 18 projektens arbete och slutrapporteringar

Dialogsamtal med blivande föräldrar om alkohol

Psykiatri Skåne i samarbete med Uppsala universitet och Göteborgs universitet.

Barnhälsovård och socialtjänst i samverkan

Barnhälsovårdsenhet Nord vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm i samverkan med Karolinska Institutet.

Glesbygdens förutsättningar att uppmärksamma barn

Region Västerbotten i samarbete med Umeå universitet.

Utökat elevhälsoarbete för tidigare och effektivare hjälp

Grästorps kommun i samarbete med Högskolan i Väst.

Aktivt integrationsarbete i skolan

Borås Stad i samarbete med FoU Sjuhärad Välfärd.

Erfarenheter av uppväxt i en familj med missbruk

Regionförbundet Uppsala län i samarbete med Uppsala universitet.

Betydelsen av ökad samverkan inom socialtjänsten

Örebro universitet.

Barn till föräldrar i svår vårdnadskonflikt

FoU Södertörn i samarbete med Lunds universitet.

Kvalitetssäkring av en pågående stödverksamhet för barn

Tjörns kommun i samarbete med Göteborgs universitet.

Modellutveckling för stärkt stöd till familjer med missbruk

Danderyds kommun i samarbete med FoU Nordost i Stockholms län.

Barns rätt till stöd som anhöriga till patienter

Neurologiska kliniken vid Karolinska universitetssjukhuset i samarbete med Karolinska Institutet.

Riktlinjer för att beakta barns behov

Region Skåne i samarbete med Lunds universitet.

Tre metoder för familjer med psykisk ohälsa

Psykiatriska kliniken vid Skellefteå lasarett i samarbete med Umeå universitet.

Trygghetscirkeln för bättre anknytning

Örebro läns landsting i samarbete med Stockholms universitet.

Hembaserat föräldrastöd till högriskfamiljer

Sociala resursförvaltningen i Malmö i samarbete med Malmö Högskola.

Anpassat föräldrastöd för somaliska föräldrar

Borlänge kommun i samarbete med Högskolan Dalarna.

Kognitiv behandling vid barnmisshandel (KIBB)

Stiftelsen Allmänna Barnhuset i samarbete med Linköpings universitet.

Webbaserat självhjälpsprogram för ungdomar

STAD, Stockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem, en enhet inom Centrum för psykiatriforskning, SLSO och Karolinska Institutet.

Övriga aktiviteter som ingått i utvecklingsarbetet 2011-2015

Under 2012 finansierade vi ytterligare 24 projekt som också avslutades samma år. Dessa projekt var i olika form fortsättningar på tidigare projekt som finansierats av de så kallade ANDT-medlen via länsstyrelserna. En sammanställning av erfarenheter och lärdomar från dessa projekt kommer att publiceras i slutet av projektperioden.

Under 2014 gav vi Karolinska institutet medel för analysera barns psykosociala familjesituation utifrån insamlade och bearbetade data från ursprungsprojektet 'Studie om mäns våld mot kvinnor med missbruksproblem'. Syftet var att sammanställa och publicera resultat som speglar barns psykosociala familjesituation där modern har missbruksproblem och i många fall blivit utsatt för manligt våld av partner och/eller släkting, bekant, eller myndighetsperson.

Rapport: Barn till våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem