Projektrapport

Projektets egen slutrapport som beskriver de resultat och erfarenheter som tagits fram under projekttiden.

Alkohol & Coping – Ett webbaserat självhjälpsprogram för ungdomar vars föräldrar har alkoholproblem

Om projektet

Projektet utvärderar vilka effekter ett nyutvecklat webbaserat självhjälpsprogram har för 15–19 åringar med föräldrar som har alkoholproblem. Programmet syftar till att förbättra deltagarnas psykiska hälsa, copingbeteende och minska deras alkoholkonsumtion eller skjuta upp alkoholdebuten.