Kunskapsstöd och uppföljning (hiv/STI)

Inom ramen för arbetet med nationell strategi för hiv/STI och vissa andra smittsamma sjukdomar tar Folkhälsomyndigheten fram kunskapsunderlag. Kunskapen ska stödja utvecklingen av det förebyggande arbetet på nationell, regional och lokal nivå.

Preventionsgrupper

Hela befolkningen omfattas av de förebyggande insatserna mot hiv och STI samt vissa blodsjukdomar, eftersom alla kan få hiv eller en STI. I strategin identifieras preventionsgrupper som är särskilt viktiga att nå i det hiv/STI-förebyggande arbetet.

Läs mer om preventionsgrupperna här.

Kvalitetssäkrad hivprevention

Det hiv- och STI-förebyggande förebyggande arbetet behöver kontinuerligt anpassas utifrån förändrade förutsättningar och det kan svårt att veta om projekt och insatser utvecklas på rätt sätt och håller kurs mot sina mål. Att kvalitetssäkra ett projekt ökar chansen att nå önskat resultat. För att underlätta arbetet med att kvalitetssäkra och utveckla hiv- och STI-preventivt arbete har Folkhälsomyndigheten utvecklat en vägledning för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av hivpreventivt arbete. Vägledningen kan användas av alla som arbetar med hiv- och STI-preventiva projekt och insatser inom landsting, kommun och i civila samhällets organisationer.

Läs mer om kvalitetssäkrad hivprevention här.

Informations- och utbildningsmaterial

Folkhälsomyndigheten genomför egna informationsinsatser kring hiv och STI och finansierar genom statsbidrag till civila samhällets organisationer en rad olika insatser.

Gå till toppen av sidan