Hiv idag är inte som igår

2015 genomförde Folkhälsomyndigheten informationsinsatsen Hiv idag. Syftet var att informera om hur det är att leva med hiv idag eftersom situationen, tack vare de medicinska framgångarna, har förbättrats avsevärt sedan första fallet upptäcktes i Sverige på 1980-talet. Behandlingen är numera så effektiv att den sänker virusnivån till praktiskt taget noll. Med omätbara virusnivåer och användning av kondom minimeras risken att viruset överförs till andra vid sexuella kontakter och den förväntade livslängden är jämförbar med den som inte har hiv.

Informationsinsatsen vände sig till allmänheten och förutom annonsmaterial tog en webbplats med information om hiv, om testning och var man kan vända sig med frågor. Sidan finns översatt till 12 språk.

hividag.se

En särskild webbplats togs fram för personal inom hälso-och sjukvården. Där finns filmer, fakta och tips samlade.

Hiv idag – Kunskap om hiv för hälso- och sjukvården

Affischer

Klamydiamåndagen

Under första delen av september uppmärksammas klamydia – en av våra vanligaste könssjukdomar – genom olika insatser som uppmuntrar till testning. Infektionen känns inte alltid, men är viktig att upptäcka i tid. Som stöd i informationsarbetet finns denna kostnadsfria affisch att ladda ner i utskriftsbart format.

Klamydia känns inte alltid Affisch A4

Filmer om hiv

Här finns filmer om hiv som tagits fram av Folkhälsomyndigheten.
Hiv idag. Här finns information om informationsinsatsen Hiv idag, som genomfördes 2015, 2016 och 2017.

Vi borde veta bättre - film om hiv för hälso-och sjukvården (finns på flera språk).

Rapporter

Här har vi samlat rapporter och andra publikationer på området hiv/STI och sexuell hälsa.