Rättskansliet

Lyssna

Rättskansliet är en stödfunktion till generaldirektören.

Rättskansliet ansvarar för det övergripande, strategiska juridiska arbetet på myndigheten och bistår avdelningarna i juridiska frågor. Chefsjuristen, som leder rättskansliet, rapporterar direkt till generaldirektören (GD). Chefsjuristen ingår i ledningsgruppen och sitter även med vid alla föredragningar för GD.

På rättskansliet finns också myndighetens dataskyddsombud.