Dessa föreskrifter upphörde den 1 juni 2016 och ersattes av HSLF-FS 2016:51.