Tabell: Upphävda föreskrifter och allmänna råd
Föreskrifter eller allmänna rådUpphävd genomErsatt av
HSLF-FA 2021:81 (PDF, 835 kB)
Folkhälsomyndighetens kungörelse om ändring i allmänna råden (HSLF-FS 2021:69) till 2 kap. 1 och 2 §§ smittskyddslagen (2004:168) om covid-19
HSLF-FS 2021:104 HSLF-FS
HSLF-FS 2021:69 (PDF, 831 kB)
(PDF, 348 kB) (PDF, 348 kB)Folkhälsomyndighetens allmänna råd till 2 kap. 1 och 2 §§ smittskyddslagen (2004:168) 2021:104 om covid-19
HSLF-FS 2021:104 HSLF-FS
HSLF-FS 2021:55 (PDF, 348 kB) Folkhälsomyndighetens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m HSLF-FS 2021:73
HSLF-FS 2021:50 (PDF, 261 kB) Folkhälsomyndighetens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m HSLF-FS 2021:73
HSLF-FS 2021:47 (PDF, 290 kB) Folkhälsomyndighetens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m HSLF-FS 2021:73
HSLF-FS 2021:44 (PDF, 284 kB) Folkhälsomyndighetens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m HSLF-FS 2021:73
HSLF-FS 2021:33 (PDF, 310 kB) Folkhälsomyndighetens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m HSLF-FS 2021:73
HSLF-FS 2021:21 (PDF, 283 kB) Folkhälsomyndighetens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m HSLF-FS 2021:73
HSLF-FS 2021:13 (PDF, 296 kB) Folkhälsomyndighetens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m HSLF-FS 2021:73
HSLF-FS 2021:3 (PDF, 289 kB) Folkhälsomyndighetens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m HSLF-FS 2021:73
HSLF-FS 2020:92 (PDF, 285 kB) Folkhälsomyndighetens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m HSLF-FS 2021:73
HSLF-FS 2020:90 (PDF, 303 kB) Folkhälsomyndighetens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m HSLF-FS 2021:73
HSLF-FS 2020:80 (PDF, 372 kB) Folkhälsomyndighetens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m HSLF-FS 2021:73
HSLF-FS 2020:52 (PDF, 190 kB) Folkhälsomyndighetens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m HSLF-FS 2021:73
HSLF-FS 2020:50 (PDF, 207 kB) Folkhälsomyndighetens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m HSLF-FS 2021:73
HSLF-FS 2020:31 (PDF, 198 kB) Folkhälsomyndighetens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m HSLF-FS 2021:73
HSLF-FS 2020:21 (PDF, 193 kB) Folkhälsomyndighetens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m HSLF-FS 2021:73
HSLF-FS 2020:12 (PDF, 213 kB) Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m HSLF-FS 2021:73
HSLF-FS 2021:61 (PDF, 391 kB) Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 HSLF-FS 2021:67
HSLF-FS 2021:57 (PDF, 347 kB) Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 HSLF-FS 2021:67
HSLF-FS 2021:49 (PDF, 263 kB) Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 HSLF-FS 2021:67
HSLF-FS 2021:48 (PDF, 288 kB) Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 HSLF-FS 2021:67
HSLF-FS 2021:41 (PDF, 261 kB) Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 HSLF-FS 2021:67
HSLF-FS 2021:38 (PDF, 399 kB) Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 HSLF-FS 2021:67
HSLF-FS 2021:35 (PDF, 261 kB) Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 HSLF-FS 2021:67
HSLF-FS 2021:30 (PDF, 261 kB) Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 HSLF-FS 2021:67
HSLF-FS 2021:25 (PDF, 314 kB) Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 HSLF-FS 2021:67
HSLF-FS 2021:23 (PDF, 295 kB) Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 HSLF-FS 2021:67
HSLF-FS 2021:2 (PDF, 194 kB) Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 HSLF-FS 2021:67
HSLF-FS 2021:56 (PDF, 266 kB) Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen HSLF-FS 2021:68
HSLF-FS 2021:46 (PDF, 262 kB) Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen HSLF-FS 2021:68
HSLF-FS 2021:40 (PDF, 260 kB) Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen HSLF-FS 2021:68
HSLF-FS 2021:34 (PDF, 261 kB) Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen HSLF-FS 2021:68
HSLF-FS 2021:29 (PDF, 261 kB) Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen HSLF-FS 2021:68
(PDF, 288 kB) (PDF, 288 kB) (PDF, 288 kB) (PDF, 288 kB)

HSLF-FS 2021:22 (PDF, 263 kB) Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

HSLF-FS 2021:68
HSLF-FS 2020:91 (PDF, 288 kB) Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen HSLF-FS 2021:68
HSLF-FS 2020:70 (PDF, 201 kB) Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen HSLF-FS 2021:68
HSLF-FS 2020:37 (PDF, 201 kB) Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen HSLF-FS 2021:68
FoHMFS 2014:12 (PDF, 304 kB)
Föreskrifter om allmänna råd om bassängbad
HSLF-FS 2021:11 HSLF-FS 2021:11
HSLF-FS-2020-9 (PDF, 662 kB)
Föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m.
HSLF-FS 2020:36
HSLF-FS 2020:8 (PDF, 585 kB)
Ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:4) om teknisk sprit
HSLF-FS 2020:15 HSLF-FS 2020:16
HSLF-FS 2020:7 (PDF, 110 kB)
Ändring i föreskrifter (FoHMFS 2014:10) om alkoholhaltiga preparat
HSLF-FS 2020:30 HSLF-FS 2020:30
HSLF-FS 2015:6 (PDF, 585 kB)
Folkhälsomyndighetens föreskrifter om vaccination av barn
HSLF-FS 2015:13
Föreskrifter om ändring av föreskrifterna (HSLF-FS 2015:6) om vaccination av barn
HSLF-FS 2016:51 HSLF-FS 2016:51
HSLF-FS 2015:2 (PDF, 577 kB)
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om vaccination mot influensa
HSLF-FS 2016:83 Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper
FoHMFS 2015:2 (PDF, 743 kB)
Folkhälsomyndighetens föreskrifter om lagerdeklaration av vin och druvmust.
HSLF-FS 2017:78
HSLF-FS 2015:1 (PDF, 581 kB)
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om vaccination mot pneumokocker.
HSLF-FS 2016:82 Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper
FoHMFS 2014:9 (PDF, 699 kB)
Folkhälsomyndighetens föreskrifter om varningstexter på tobaksvaror samt innehållsdeklaration för och begränsning av halten av vissa beståndsdelar i cigarettrök.
HSLF-FS 2016:46 HSLF-FS 2016:46
FoHMFS 2014:16 (PDF, 24 kB)
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om radon inomhus
HSLF-FS 2019:22 Strålsäkerhetsmyndigheten tar över det huvudsakliga tillsynsvägledningsansvaret för radon
HSLF-FS 2015:4 (PDF, 680 kB)
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om smittspårning
HSLF-FS 2020:42 Vägledning för smittspårning av covid-19