Tabell: Upphävda föreskrifter och allmänna råd
Föreskrifter eller allmänna rådUpphävd genomErsatt av
FoHMFS 2014:12 (PDF, 304 kB)
Föreskrifter om allmänna råd om bassängbad
HSLF-FS 2021:11 HSLF-FS 2021:11
HSLF-FS-2020-9 (PDF, 662 kB)
Föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m.
HSLF-FS 2020:36
HSLF-FS 2020:8 (PDF, 585 kB)
Ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:4) om teknisk sprit
HSLF-FS 2020:15 HSLF-FS 2020:16
HSLF-FS 2020:7 (PDF, 110 kB)
Ändring i föreskrifter (FoHMFS 2014:10) om alkoholhaltiga preparat
HSLF-FS 2020:30 HSLF-FS 2020:30
HSLF-FS 2015:6 (PDF, 585 kB)
Folkhälsomyndighetens föreskrifter om vaccination av barn
HSLF-FS 2015:13
Föreskrifter om ändring av föreskrifterna (HSLF-FS 2015:6) om vaccination av barn
HSLF-FS 2016:51 HSLF-FS 2016:51
HSLF-FS 2015:2 (PDF, 577 kB)
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om vaccination mot influensa
HSLF-FS 2016:83 Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper
FoHMFS 2015:2 (PDF, 743 kB)
Folkhälsomyndighetens föreskrifter om lagerdeklaration av vin och druvmust.
HSLF-FS 2017:78
HSLF-FS 2015:1 (PDF, 581 kB)
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om vaccination mot pneumokocker.
HSLF-FS 2016:82 Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper
FoHMFS 2014:9 (PDF, 699 kB)
Folkhälsomyndighetens föreskrifter om varningstexter på tobaksvaror samt innehållsdeklaration för och begränsning av halten av vissa beståndsdelar i cigarettrök.
HSLF-FS 2016:46 HSLF-FS 2016:46
FoHMFS 2014:16 (PDF, 24 kB)
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om radon inomhus
HSLF-FS 2019:22 Strålsäkerhetsmyndigheten tar över det huvudsakliga tillsynsvägledningsansvaret för radon
HSLF-FS 2015:4 (PDF, 680 kB)
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om smittspårning
HSLF-FS 2020:42 Vägledning för smittspårning av covid-19