Upphävda föreskrifter och allmänna råd

Här finns en förteckning över de föreskrifter och allmänna råd som har upphävts.

Föreskrifter eller allmänna rådUpphävd genomErsatt av
FoHMFS 2014:9 (PDF, 699 kB)
Folkhälsomyndighetens föreskrifter om varningstexter på tobaksvaror samt innehållsdeklaration för och begränsning av halten av vissa beståndsdelar i cigarettrök.
HSLF-FS 2016:46 HSLF-FS 2016:46
FoHMFS 2015:2 (PDF, 743 kB)
Folkhälsomyndighetens föreskrifter om lagerdeklaration av vin och druvmust.
HSLF-FS 2017:78
HSLF-FS 2015:1 (PDF, 581 kB)
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om vaccination mot pneumokocker.
HSLF-FS 2016:82 Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper
HSLF-FS 2015:2 (PDF, 577 kB)
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om vaccination mot influensa
HSLF-FS 2016:83 Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper
HSLF-FS 2015:6 (PDF, 585 kB)
Folkhälsomyndighetens föreskrifter om vaccination av barn
HSLF-FS 2015:13
Föreskrifter om ändring av föreskrifterna (HSLF-FS 2015:6) om vaccination av barn
HSLF-FS 2016:51 HSLF-FS 2016:51
Gå till toppen av sidan