Grundförfattning

HSLF-FS 2020:12

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.

Beslutade: 1 april 2020

Gäller från och med: 1 april 2020

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2020:21

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2020:31

Konsoliderad version: HSLF-FS 2020:12 (PDF, 707 kB)

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2020-04-01
  • Antal sidor: 4