Grundförfattning

HSLF-FS 2020:12

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.

Beslutade: 1 april 2020

Gäller från och med: 1 april 2020

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2020:21

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2020:31

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2020:50

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2020:52

Konsoliderad version: HSLF-FS 2020:12 (PDF, 243 kB)