Grundförfattning

HSLF-FS 2020:12

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.

Beslutade: 1 april 2020

Gäller från och med: 1 april 2020

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2020:21

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2020:31

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2020:50

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2020:52

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2020:80

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2020:90

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2020:92

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2021:3

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2021:13

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2021:21

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2021:33

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2021:44

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2021:47

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2021:50

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2021:55

Konsoliderad version:HSLF-FS 2020:12 (PDF, 262 kB)