HSLF-FS 2020:78

Grundförfattning

Föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:78) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19

Beslutade: 3 december 2020

Gäller från och med: 3 december 2020

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2020:88

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2020:89

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2020:93

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2021:1

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2021:4

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2021:5

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2021:6

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2021:7

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2021:12

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2021:15

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2021:16

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2021:19

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2021:45