HSLF-FS 2020:88

Ändringsförfattning

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:78) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19;

Beslutade: 11 december 2020

Gäller från och med: 13 december 2020

Grundförfattning: HSLF-FS 2020:78