Ändringsförfattning

HSLF-FS 2020:90

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.

Beslutade: 22 december 2020

Gäller från och med: 23 december 2020

Grundförfattning: HSLF-FS 2020:12

Konsoliderad version: HSLF-FS 2020:12 (PDF, 262 kB)