Ändringsförfattning

HSLF-FS 2020:91

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Beslutade: 22 december 2020

Gäller från och med: 24 december 2020

Grundförfattning: HSLF-FS 2020:37

Konsoliderad version: HSLF-FS 2020:37 (PDF, 200 kB)