HSLF-FS 2021:114

Ändringsförfattning

Föreskrifter om ändring av Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2021:14) om kriterier för intyg om covid-19-infektion

Beslutade: 23 december 2021

Gäller från och med: 28 december 2021

Grundförfattning: HSLF-FS 2021:14

Konsoliderad version: HSLF-FS 2021:14 (PDF, 222 kB)