HSLF-FS 2021:104

Grundförfattning

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m

Beslutade: 21 december 2021

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2022:1

Gäller från och med: 23 december 2021

Konsoliderad version: HSLF-FS 2021:104 (PDF, 206 kB)