Grundförfattning

HSLF-FS 2021:14

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om kriterier för intyg om covid-19-infektion;

Beslutade: 4 februari 2021

Gäller från och med: 6 februari 2021

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2021:20

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2021:58

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2021:71

Konsoliderad version: HSLF-FS 2021:14 (PDF, 528 kB)