Grundförfattning

HSLF-FS 2021:2

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Beslutade: 8 januari 2021

Gäller från och med: 10 januari 2021

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2021:23

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2021:25

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2021:30

Konsoliderad version: HSLF-FS-2021:2 (PDF, 229 kB)