Grundförfattning

HSLF-FS 2021:2

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Beslutade: 8 januari 2021

Gäller från och med: 10 januari 2021

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2021:23

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2021:25

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2021:30

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2021:35

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2021:38

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2021:41

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2021:48

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2021:49

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2021:57

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2021:61

Konsoliderad version: HSLF-FS-2021:2 (PDF, 603 kB)