HSLF-FS 2021:20

Ändringsförfattning

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2021:14) om kriterier för intyg om covid-19-infektion

Beslutade: 25 februari 2021

Gäller från och med: 25 februari 2021

Grundförfattning: HSLF-FS 2021:14

Konsoliderad version: HSLF-FS 2021:14 (PDF, 178 kB)