Ändringsförfattning

HSLF-FS 2021:22

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Beslutade: 26 februari 2021

Gäller från och med: 1 mars 2021 till och med 11 april 2021

Grundförfattning: HSLF-FS 2020:37

Konsoliderad version: HSLF-FS 2020:37 (PDF, 200 kB)