Ändringsförfattning

HSLF-FS 2021:38

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Beslutade: 12 maj 2021

Gäller från och med: 1 juni 2021

Grundförfattning: HSLF-FS 2021:2

Konsoliderad version: HSLF-FS-2021:2 (PDF, 603 kB)