Ändringsförfattning

HSLF-FS 2021:44

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.

Beslutade: 20 maj 2021

Gäller från och med: 1 juni 2021

Grundförfattning: HSLF-FS 2020:12

Konsoliderad version: HSLF-FS-2020:12 (PDF, 262 kB)