HSLF-FS 2021:58

Ändringsförfattning

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2021:14) om kriterier för intyg om covid-19-infektion

Beslutade: 29 juni 2021

Gäller från och med: 7 juli 2021

Grundförfattning:HSLF-FS 2021:14

Konsoliderad version: HSLF-FS-2021:14 (PDF, 178 kB)