Grundförfattning

HSLF-FS 2021:59

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om tillfälligt inreseförbud vid resor från vissa EES-stater och några andra stater till Sverige

Beslutade: 29 juni 2021

Gäller från och med: 30 juni 2021

Författningen har fått fortsatt giltighetstid och upphör att gälla vid utgången av oktober 2021

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2021:70

Konsoliderad version: HSLF-FS 2021:59 (PDF, 260 kB)