HSLF-FS 2021:63

Ändringsförfattning

Föreskrifter om fortsatt giltighet av Folkhälsomyndighetens föreskrifter (2021:59) om tillfälligt inreseförbud vid resor från vissa EES-stater och några andra stater till Sverige

Beslutade: 30 augusti 2021

Grundförfattning: HSLF-FS 2021:59