Grundförfattning

HSLF-FS 2021:69

Folkhälsomyndighetens allmänna råd till 2 kap. 1 och 2 §§ smittskyddslagen (2004:168) om covid-19

Beslutade: 15 september 2021

Gäller från och med: 29 september 2021