HSLF-FS 2021:7

Ändringsförfattning

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:78) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19;

Beslutade: 25 januari 2021

Gäller från och med: 27 januari 2021

Grundförfattning: HSLF-FS 2020:78