HSLF-FS 2021:70

Ändringsförfattning

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2021:59) om tillfälligt inreseförbud vid resor från vissa EES-stater och några andra stater till Sverige

Beslutade: 17 september 2021

Gäller från och med: 20 september 2021

Grundförfattning: HSLF-FS 2021:59

Konsoliderad version: HSLF-FS 2021:59 (PDF, 260 kB)