Ändringsförfattning

HSLF-FS 2021:71

Föreskrifter om ändring av Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2021:14) om kriterier för intyg om covid-19-infektion

Beslutade: 17 september 2021

Gäller från och med: 20 september 2021

Grundförfattning: HSLF-FS 2021:14

Konsoliderad version: HSLF-FS 2021:14 (PDF, 528 kB)