HSLF-FS 2021:79

Ändringsförfattning

Föreskrifter om ändring av Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2021:14) om kriterier för intyg om covid-19-infektion

Beslutade: 29 oktober 2021

Gäller från och med: 1 november 2021

Grundförfattning: HSLF-FS 2021:14

Konsoliderad version: HSLF-FS 2021:14 (PDF, 528 kB)