HSLF-FS 2021:81

Ändringsförfattning

Folkhälsomyndighetens kungörelse om ändring i allmänna råden (HSLF-FS 2021:69) till 2 kap. 1 och 2 §§ smittskyddslagen (2004:168) om covid-19

Beslutade: 28 oktober 2021

Gäller från och med: 1 november 2021

Grundförfattning: HSLF-FS 2021:69

Konsoliderad version: HSLF-FS 2021:69 (PDF, 620 kB)