HSLF-FS 2021:87

Grundförfattning

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Beslutade: 25 november 2021

Gäller från och med: 1 december 2021

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2021:93

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2021:105

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2021:112

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2022:2

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2022:5

Konsoliderad version: HSLF-FS 2021:87 (PDF, 316 kB)