HSLF-FS 2022:2

Ändringsförfattning

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:87) om smittskyddsåtgärder mot sjukdomen covid-19;

Beslutade: 10 januari 2022

Gäller från och med: 12 januari 2022

Grundförfattning: HSLF-FS 2021:87

Konsoliderad version: HSLF-FS 2021:87 (PDF, 316 kB)