FoHMFS 2014:4

Grundförfattning

  • Beslutad: 2 januari 2014
  • Utkom från tryck: 4 februari 2014
  • Gäller från och med: 3 januari 2014

Ändringsföreskrift: HSLF-FS 2020:16

Konsoliderad version

Konsoliderad version av FoHMFS 2014:4 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om teknisk sprit

Beställ föreskriften

Beställ föreskrifter i tryckt version (shop.nj.se)