HSLF-FS 2016:42

Grundförfattning

  • Beslutad: 26 april 2016
  • Utkom från tryck: 20 maj 2016
  • Gäller från och med: 20 maj 2016

Ändringsförfattning: HSLF-FS 2016:96

Konsoliderad version

Konsoliderad version av HSLF-FS 2016:42 Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om karaktäristisk smak i cigaretter, rulltobak och dess delar samt tillsatser i vissa tobaksvaror

Beställ föreskriften

Beställ föreskrifter i tryckt version (shop.nj.se)