HSLF-FS 2016:96

Ändringsförfattning

  • Beslutad: 21 december 2016
  • Utkom från tryck: 11 januari 2017
  • Gäller från och med: 7 februari 2017

Grundförfattning: HSLF-FS 2016:42

Konsoliderad version

Konsoliderad version av HSLF-FS 2016:42 Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om karaktäristisk smak i cigaretter, rulltobak och dess delar samt tillsatser i vissa tobaksvaror

Beställ föreskriften

Beställ föreskrifter i tryckt version (shop.nj.se)