HSLF-FS 2020:16

Ändringsförfattning

  • Beslutad: 6 april 2020
  • Utkom från tryck: 16 april 2020
  • Gäller från och med: 7 april 2020

Grundförfattning: FoHMFS 2014:4

Konsoliderad version

Konsoliderad version av FoHMFS 2014:4 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om teknisk sprit

Beställ föreskriften

Beställ föreskrifter i tryckt version (shop.nj.se)